Thánh Lễ kỷ niệm 25 năm ngày Tôn Phong 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh Lễ kỷ niệm 25 năm ngày Tôn Phong 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam